Ścieżki w ogrodzie

Wszystkie ścieżki ogrodowe wykonane z dowolnych materiałów powinny być tak budowane, aby ułatwić spływ wody deszczowej z ich powierzchni. W tym celu powierzchnia ścieżki powinna być pochyła ze spadkiem na jedną lub dwie strony. Konieczne pochylenie nie powinno być mniejsze niż 2-3 cm na jeden metr bieżący szerokości ścieżki. Przy bardzo gładkiej powierzchni ścieżki ten spadek może być mniejszy. Może być też mniejszy, gdy betonowa ścieżka ma niewielką szerokość.