Syta i wosk

Syta
wodny roztwór miodu, służący do podkarmiania pobudzającego pszczół. S. rzadka -1 część miodu na 1 część wody, gęsta – 2:1.

Wosk
wydzielina gruczołów woskowych pszczół robotnic, służy pszczołom do budowania plastrów i mateczników oraz do zasklepiania plastrów z miodem i zapasami pokarmowymi. Podstawowym surowcem, z którego otrzymuje się w. do celów przemysłowych (garbarstwo, farbiarstwo, mydlarstwo, przemysł farmaceutyczny) są plastry nie nadające się do dalszego użytkowania, woszczyna budowana przez pszczoły poza ramkami i zasklep ścinany z plastrów z miodem.