Rój pszczeli

Rójka – rojenie
naturalny proces tworzenia się i oddzielania od macierzystej rodziny pszczelej jednego lub kilku rojów, mogących samodzielnie osiedlić się i utworzyć nową rodzinę pszczelą.

Rój naturalny
nowa rodzina pszczela oddzielająca się od macierzystej w wyniku rójki.
Rój naturalny liczy mniej więcej tyle pszczół, ile pozostało w macierzystym gnieżdzie. Po opuszczeniu gniazda rój naturalny osiada w pobliżu, tworząc zwarte grono rojowe, by po kilku godzinach odlecieć na dalszą odległość i w obranym pomieszczeniu przystąpić do budowy nowego gniazda (plastrów).

Rój sztuczny – zsypaniec
rój utworzony z pszczół celowo zabranych z jednej, dwóch lub kilku rodzin, do których dodano unasienioną lub nie unasienioną matkę albo czasem matecznik z matką osiągającą dojrzałość (na wygryzieniu).