Rabarbar

Rabarbar. Ma małe wymagania cieplne, rośnie na każdej dostatecznie żyznej i wilgotnej glebie. Ma duże wymagania pokarmowe, toteż przed sadzeniem konieczne jest wniesienie dużej dawki obornika, a co roku -nawozów mineralnych. Rozmnaża się go przez podział
5…6-letnich karp na sadzonki, z których każda ma co najmniej jeden pąk. Po zaschnięciu rany, sadzonki sadzi się na rozsadniku lub od razu na miejsce stałe. Konieczna jest duża rozstawa: 1×1 m. Rabarbar dobrze rośnie na tym samym miejscu nawet do 12 lat.

Termin sadzenia: koniec IX…połowa X.
Odmiany: Karpow-Lipskiego, Wczesny Hosera.