Ława fundamentowa

Wykop pod fundamenty domu jednorodzinnego powinien być tak wykopany, aby nie naruszyć w ostatniej fazie kopania gruntu rodzimego. Dlatego nawet kopiąc mechanicznie, należy ostatnią warstwę do żądanej głębokości wybrać ręcznie łopatą. Jeżeli spoistość gruntu zostanie naruszona trzeba usytuować ławy fundamentowe na warstwie chudego betonu o grubości około 15-20 cm. W tym wypadku na 6-7 części pospółki dajemy jedynie jedną część cementu i dodajemy przewidzianą ilość wody.