Warstwa wyrównawcza

O trwałości budynku decyduje w dużym stopniu prawidłowe wykonanie wszelkiego rodzaju hydroizolacji. Jedną z nich jest tzw. dolna hydroizolacja pozioma układana bezpośrednio na powierzchni ławy fundamentowej. Aby jednak ją wykonać starannie należy powierzchnię ławy wyrównać nakładając cienką warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Po naniesieniu zaprawy wyrównuje sieją długą łatą drewnianą ściągając jej nadmiar. Następnie trzeba dokładnie zatrzeć powierzchnię warstwy stalową pacą tynkarską.