Nieocieplona podłoga na gruncie

Pod podłogę nie ocieplaną, układaną na gruncie na warstwie dobrze ubitej ziemi lub piasku, trzeba wykonać podłoże z 10-15 cm warstwy chudego betonu. Powierzchnia jego powinna być starannie zatarta na gładko pacą stalową. Dopiero na niej można ułożyć hydroizolację z co najmniej dwóch warstw dobrej jakościowo papy lub folii budowlanej. Trzeba tu pamiętać, że pasy izolacji układamy krzyżowo w obu warstwach. Następnie kładzie się warstwę wyrównawczą z betonu o grubości 4-5 cm i podkład pod posadzkę.