Podlewanie ogrodu

Często do podlewania ogrodu wyprowadzamy instalację wody zimnej na zewnątrz poprzez ścianę budynku lub fundament. Aby instalacja nie uległa uszkodzeniu w przypadku zamarznięcia wody wewnątrz, należy rurę przechodzącą przez ścianę usytuować nieco skośnie z pochyleniem na zewnątrz i zaopatrzyć w zewnętrzny zawór. Przed zimą zakręcamy zawór wewnętrzny i odkręcamy zewnętrzny, dzięki czemu woda wypłynie z tej części rurociągu, która jest narażona na zamarznięcie. Odcinek rury w ścianie nie wymaga izolacji.