Prawidłowy drenaż

drenazNajczęściej wykonywanym drenażem jest tzw. opaskowy, przy którym rury drenarskie układa się w wykopie wokół wszystkich ścian budynku. Rury należy układać nie płycej i nie głębiej niż usytuowana jest ława fundamentowa. Rury drenarskie układa się na 10-15 cm warstwie tłucznia lub płukanego żwiru i przysypuje całkowicie tym samym materiałem. Nad rurą powinna się znaleźć warstwa o grubości około 20 cm. Przed zasypaniem wykopu na warstwie tłucznia lub żwiru należy ułożyć matę filtracyjną tzw. geowłókninę.