Punkt wysokościowy

reperPrzy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac ziemnych np. wykopów pod fundamenty, sypaniu nasypów i skarp potrzebny będzie punkt wysokościowy tzw. reper, który powinien wyznaczyć geodeta. Powinien być trwale naniesiony na najbliższy element stały np. słup, ścianę budynku itp. Według jego położenia będziemy odmierzać inne wysokości np. głębokość wykopu lub wysokość ławy fundamentowej, wyrównywać teren lub sypać skarpę o określonej wysokości. Ten reper powinien być trwale zabezpieczony przed zniszczeniem.