Wycinanie rowków pilarką

Stolikowa pilarka tarczowa może posłużyć nie tylko do przecinania, lecz również do wycinania rowków różnej głębokości i szerokości. Do tego celu trzeba piłę zamocować skośnie na wrzecionie maszyny wytwarzając przez to tzw. bicie. Ono będzie wycinać rowek o większej szerokości niż wynosi grubość piły. Skośne zamocowanie uzyskamy mocując piłę pomiędzy dwiema skośnie spiłowanymi podkładkami nasuwanymi na wrzeciono. Można tu zastosować spiłowane dwie typowe podkładki okrągłe o większej grubości.