Przyrząd uciosowy

skrzynka uciosowaWszelkiego rodzaju przecinania pod kątem prostym i innym dokonujemy prowadząc piłę w skrzynce uciosowej. Jednakże do przecinania listew o małych przekrojach lepszy będzie przyrząd uciosowy do którego możemy przyłożyć przeciany przedmiot. W tym przyrządzie szczeliny do prowadzenia brzeszczotu piły nacięte są w drewnianym grubym klocku. Przycinaną listwę dosuwa się do boku klocka, który również stanowi opór dla listwy przy przecinaniu. O dokładności cięcia decyduje jak największy przekrój poprzeczny klocka i ostra piła.