Rozchylanie zębów piły

Przed cięciem nową piłą tarczową często trzeba rozchylić jej zęby. Najłatwiej to uzyskać uderzając w nie rąbem młotka, po ułożeniu piły na pieńku z miękkiego drewna. Można tak przygotować nawet piłę grubszą i o dużej średnicy. Zęby należy jeszcze naostrzyć. Wielkość wygięcia dobieramy oceniając wzrokiem lub też stosując odpowiedni wzornik. Kolejne zęby odchylamy na przemian. Na ogół przyjmuje się, że wielkość rozchylenia powinna być równa grubości brzeszczotu.