Wszechstronny znacznik

Doskonały znacznik stolarski można wykonać samodzielnie, wbijając gwoździe w klocek sześcio lub ośmiokątny. Każdemu bokowi przyporządkowujemy jeden gwóźdź. Jego wysunięcie, różne dla każdego boku. pozwoli kreślić linie różnie oddalone od krawędzi. Jeżeli jednak zamiast gwoździ zastosujemy cienkie wkręty, to możliwa będzie niewielka regulacja odległości kreślenia znacznikiem poprzez wkręcenie lub wykręcenie wkręta z klocka. Znacznik ten warto wykonać dla częściej powtarzających się prac traserskich.