Cięcie piłą dwuręczną

Jednej osobie wiele trudności sprawia cięcie dwuręczną piłą do drewna, z powodu wiotkości tego narzędzia. Przecinanie będzie skuteczniejsze, gdy piłę usztywnimy przez nasunięcie na uchwyty wąskiej deski z wycięciami. Wycięciami nasuwamy deskę na oba uchwyty na końcach brzeszczotu. Gdy brzeszczot zagłębi się już w przecinany pień do połowy swojej szerokości, usztywnienie z deski trzeba zdemontować z piły.