Obcinanie śruby

Długą śrubę łatwiej przytniemy na odpowiednią długość, jeżeli nakręcimy na nią nakrętkę i w takim złożeniu zamocujemy w szczękach imadła. Nakrętkę należy nakręcić w taki sposób, aby była oddalona od łba śruby na odległość 2-4 cm. Przycinamy piłką od metalu o drobnych ząbkach. W przypadku śrub o małych średnicach można użyć tylko brzeszczotu.