Przedłużanie ścisku

stolarski ściskAby podczas klejenia ścisnąć długie przedmioty; wystarczy dwa typowe krótsze ściski połączyć jedną metalową tuleją, w sposób pokazany na rysunku. Łączymy krótką rurę stalową o grubszych ściankach i średnicy umożliwiającej wsunięcie ramion obu ścisków. Zamiast rury można ramiona obu ścisków związać ciasno owijając miękkim drutem wiązałkowym. Silne dokręcenie obu ścisków nie powinno jednak rozerwać owijki drucianej. Na pewno nigdy nie rozerwiemy rury łączącej.