Najdłuższy ścisk

Nawet bardzo długie części można do klejenia ścisnąć ściskiem śrubowym. Wystarczy z dwóch ścisków krótszych zsunąć szczęki ruchome i nasunąć je na stalowy płaskownik potrzebnej długości. Jego przekrój powinien być oczywiście dopasowany do kształtu przekroju otworu w ruchomej szczęce normalnego ścisku śrubowego. Znacznie poszerzymy możliwości naszego warsztatu domowego, jeżeli wcześniej przygotujemy 2-3 płaskowniki o różnej długości dopasowane do posiadanych ścisków śrubowych.