Otuliny termoizolacyjne

Stalowe rury wodociągowe i centralnego ogrzewania na ogół umieszcza się i zabetonowuje w bruzdach wykutych w ścianach. Powinniśmy je jednak izolować specjalnymi otulinami z pianki poliuretanowej. Unikniemy w ten sposób nadmiernych strat ciepła, szczególnie wtedy, gdy instalacja jest prowadzona w pomieszczeniach nie ogrzewanych. W przypadku rur z zimną wodą uchronimy się przed skraplaniem pary wodnej w miejscach na ścianie, wewnątrz której biegną rury. Otulinami warto izolować również instalacje z innych materiałów.