Kreślenie równoległych

W bardzo wielu pracach zarówno stolarskich jak i ślusarskich konieczne jest zaznaczenie wielu linii równoległych do jednego z boków elementu płyty lub deski. W takim wypadku nie jest konieczne wyznaczenie każdej linii za pomocą miarki i ołówka. Wystarczy zastosować rysik i wyznaczyć odległość każdej linii od brzegu. Po tym kolejno ustalamy wysunięcie ramienia rysika. Przesuwając rysik korpusem wzdłuż deski wykreślamy linie równoległe. Istnieją też rysiki, w których mocuje się ołówek stolarski.