Ściskanie naroża

Naroża z dwóch drewnianych łat, ścięte pod kątem 45 stopni można na czas wiązania kleju dociągnąć i ścisnąć tylko trzema zwykłymi stolarskimi ściskami śrubowymi i dwoma drewnianymi klockami. Na rysunku jest pokazany sposób zaciśnięcia klocków na łatach za pomocą dwóch ścisków oraz ściśnięcia całości trzecim ściskiem. Ten sposób przeznaczony jest do łat o typowych przekrojach stosowanych w pracach domowych. Pamiętajmy też, że w dobrze wyposażonym warsztacie powinno się mieć do dyspozycji nawet i 10 ścisków.