Wiercenie otworów

Do dokładnego wywiercenia otworów na boku płyty można zastosować również wiertarkę oraz typowy stojak do niej. Jednakże konieczne również będzie obrócenie ramienia stojaka o 180 stopni tak, aby wiertarka znalazła się z tyłu poza podstawą. Konieczne będzie zamocowanie ściskami grubszego krawędziaka, który w ten sposób utworzy prowadnicę, do prostopadłego ustawienia płyty podczas wiercenia. Im krawędziak będzie wyższy, tym kierunek otworu poprawniejszy. Krawędziak musi spoczywać poziomo na podłożu.