Sznur murarski

Sznur murarskiPrzy murowaniu wszelkich konstrukcji budowlanych niezbędnym przyrządem jest sznur murarski. Przeciągnięty pomiędzy narożnikami wyznacza górną krawędź murowanej warstwy. Przy długich ścianach sznur w środku długości zwisa i tym samym może spowodować błędy w pomiarze. Zlikwidujemy to poprzez zamontowanie na sznurze mocnej gumy, Ona będzie zawsze powodować naprężenie rozciągniętego sznura nawet bardzo długiego i nie przeszkadzać w kontroli poprawności kolejno układanych cegieł.