Kreślenie okręgów

Duży okrąg można szybko zakreślić na płycie, posługując się cienką drewnianą listewką. Jeden jej koniec przybijamy gwoździkiem do płyty, będzie środkiem okręgu. W drugim końcu wiercimy mały otworek do przetknięcia ostrza ołówka. Odległość miedzy gwoździkiem, a otworkiem wyznaczy nam promień okręgu. Warto przygotować sobie jedną dłuższą listewkę i wywiercić w niej otworek pod gwoździk. W listewce wiercimy również wiele innych otworków pod ostrze ołówka, tak aby kreślić okręgi o potrzebnych średnicach.