Zapylanie drzew

Ustalając skład odmianowy sadu trzeba pamiętać, że tylko niektóre odmiany drzew owocowych są samopylne. Natomiast przeważają odmiany obco-pylne, których kwiaty, aby zawiązać owoce, muszą być zapylone pyłkiem innych odmian. Pyłek wytworzony przez jakąś odmianę może zapylać kwiaty innej odmiany, jeżeli spełnione jest kilka warunków. Warunkiem pierwszym jest wytworzenie przez odmianę dostarczającą pyłek, czyli przez zapylacz, żywotnego i dobrze kiełkującego pyłku. Wszystkie odmiany triploidalne są złymi zapylaczami, ponieważ ich pyłek wykazuje bardzo niski stopień żywotności. Warunkiem drugim jest jednoczesność kwitnienia odmiany -zapylacza i odmiany zapylanej. Bliskie sąsiedztwo drzew obu odmian jest także niezbędne do tego, aby mogło dojść do wzajemnego zapylenia. Dla uniknięcia komplikacji, wynikających z wprowadzenia zbyt wielu odmian na jedną kwaterę, należy dążyć, jeśli to tylko jest możliwe, aby obydwie odmiany były wzajemnie dobrymi dla siebie zapylaczami. Dobierając zapylacze warto uwzględnić i inne właściwości tych odmian. Wskazane jest, aby odznaczały się one podobną porą dojrzewania, zbliżoną siłą wzrostu drzew oraz z podobnym stopniem wrażliwości na choroby. Tak przemyślany dobór ułatwia pielęgnowanie drzew i zbiór owoców.