Otwór pod puszkę

Główny otwór pod wmontowanie zawiasu puszkowego można wykonać wiercąc kilkanaście otworów mniejszych, bokami dotykających wytrasowanego okręgu. Należy przy tym zapewnić sobie wiercenie nieprzelotowe na odpowiednią głębokość nieco większą od grubości samej puszki. Po wywierceniu otworów pozostały materiał z wnętrza kręgu da się łatwo usunąć wąskim i ostrym dłutem. Nim też wyrównujemy boki otworu i jego dno. Jeżeli taki otwór okaże się zbyt duży puszkę zawiasu wklejamy klejem dwuskładnikowym.