Odmładzanie matek w pasiece

Odmładzanie matek w pasiece może następować przez nabycie matek od hodowcy, wykorzystanie matek rojowych, względnie wychowanie ich we własnym zakresie. Przynajmniej w początkowym okresie praktyki pszczelarskiej wskazane jest nabywanie matek unasienionych – dodawanie nie unasienionych jest trudne i prowadzi do niepowodzeń.
Inną matkę podaje się do rodziny po usunięciu dotychczasowej lub usunięciu mateczników, gdy rodzina nie posiadała matki. Ogólnie można wskazać, że matki podaje się w klateczkach, których otwór zalepia się ciastem miodowo-cukrowym i umieszcza w uliczce między plastrami. Czasem pszczoły wymieniają samorzutnie matkę na drodze tzw. cichej wymiany. Matki z cichej wymiany są dobrze rozwinięte, z reguły o dużej wartości użytkowej.