Pierzga i pyłek kwiatowy

Pierzga
surowiec naturalny, pyłek kwiatowy zakonserwowany miodem lub nektarem oraz śliną pszczół i złożony do komórek plastra pszczelego. Odżywiają się nią głównie pszczoły robotnice produkujące mleczko pszczele (tzw. karmicielki), a także w minimalnym stopniu pszczoły produkujące wosk (tzw. woszczarki).

Pyłek kwiatowy
surowiec naturalny, zbierany przez pszczoły głównie z roślin owadopylnych i przenoszony przez nie do ula w postaci zbitych ziaren, uformowanych w tzw. obnóże i umiejscowionych na ostatniej parze odnóży w zagłębieniu goleni (koszyczkach). Pyłek kwiatowy jest surowcem do produkcji mleczka pszczelego. Spożywany przez pszczoły w postaci pierzgi, stanowi dla nich podstawowe źródło pożywienia białkowego.