Zasady wyboru owoców

Zasady wyboru. Wieloletnie plany rozwoju sadownictwa w Polsce przewidują produkcję poszczególnych gatunków owoców w następujących proporcjach: jabłka – 60% gruszki – 5%; owoce pestkowe -5% truskawki – 10%; inne jagodowe -10%. W różnych rejonach, a tym bardziej w róóżnych sadach proporcje te mogą, czy wręcz powinny, odbiegać od średniej krajowej.

Udział poszczególnych gatunków owoców, a w ich obrębie – odmian o różnej porze dojrzewania powinien być uzgodniony z przyszłym odbiorcą owoców.
Z organizacyjnego punktu widzenia wskazane jest, aby w sadzie uprawiać od 3 do 5 gatunków owoców, i to kilka odmian każdego gatunku, o różnej porze dojrzewania owoców. W ten sposób można uniknąć nadmiernych szczytów zapotrzebowania na pracę ręczną przy zbiorze owoców.