Cięcie krzewów porzeczek czarnych

Cięcie formujące i prześwietlające krzewów jagodowych wykonuje się najczęściej wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji. Mniej polecany jest termin jesienny, gdyż istnieje wówczas ryzyko uszkodzenia przez mróz świeżo ciętych tkanek. Natomiast godne uwagi jest cięcie prześwietlające wykonywane bezpośrednio po zbiorze owoców. Polega ono na usunięciu kilku pędów szkieletowych, które nie będą już produktywne w roku następnym. Wówczas do wnętrza krzewów docierają bez większych przeszkód promienie słoneczne. W doświetlonym i dobrze przewietrzonym krzewie występują mniej sprzyjające warunki do rozwoju chorób i szkodników. Ponadto związki organiczne i mineralne zostaną przeznaczone na budowę pąków kwiatowych, z których powstaną owoce w roku następnym. Wiosną następnego roku do usunięcia pozostanie tylko nadmiar pędów jednorocznych oraz pędy leżące na ziemi i złamane.
Młode krzewy porzeczek czarnych wytwarzają dużo długopędów, które wyrastają z szyjki korzeniowej i ze starszych pędów. Na długopędach zawiązywana jest większość pąków kwiatowych. W miarę starzenia się krzewów liczba długopędów, które zapewniają wysokie plony dorodnych owoców, ulega zmniejszeniu. Dlatego, między innymi, cięcie porzeczek czarnych ma na celu wywołanie ich wyrastania. Po posadzeniu krzewów należy przyciąć wszystkie pędy na jedno oczko nad powierzchnią ziemi. Wiosną drugiego, trzeciego i czwartego roku usuwa się pędy chore, słabe, połamane i nadmiernie odchylone od głównej osi krzewu. Natomiast silne, zdrowe pędy należy pozostawić bez skracania. Wiosną piątego roku wycina się wszystkie pędy czteroletnie. Z pędów młodszych, podobnie jak w pierwszych latach prowadzenia uprawy, należy usuwać pędy chore, złamane i leżące na ziemi oraz pędy słabsze. Takie cięcie porzeczki czarnej stosuje się odtąd co roku. Corocznie cięte krzewy porzeczki czarnej powinny mieć 5…7 bardzo silnych pędów jednorocznych oraz po 4…5 pędów dwu-, trzy- i czteroletnich.
Na krzewach zaniedbanych, na których nie prowadzono ciecia przez kilka lat, należy jednorazowo usunąć od 1 /3 do 1 /2 wszystkich pędów. Po przeprowadzeniu tak silnego cięcia odmładzającego krzewy mogą wytworzyć zbyt dużą liczbę młodych pędów; należy wówczas wyciąć część tych pędów przy samej ziemi, pozostawiając jedynie 5…7 najsilniejszych. W następnych latach cięcie przeprowadza się tak, jak przy krzewach prowadzonych prawidłowo.