Membrana Haloten

Firma Trelleborg oferuje specjalną membranę Haloten wartą polecenia. Zastępuje ona folie dachowe o różnej paroprzepuszczalności. Membrana ta jednak nie przepuszcza pary wodnej z warstwy izolacji termicznej na zewnątrz połaci dachowej, lecz dzięki swojej specjalnej budowie gromadzi skroploną parę wodną na spodzie i systemem drobnych włosków doskonale odprowadza do okapu, a stąd na zewnątrz budynku. Ta membrana jest więc w stanie zastąpić folie dachowe o nawet bardzo dużej paroprzepuszczalności.