Odwadnianie skarpy

Na terenach pochyłych ze skarpami, zabezpiecza się je przed osuwaniem najczęściej za pomocą murków oporowych, kamiennych lub ceglanych. W murkach z obu tych materiałów ważne jest odprowadzenie wody z tej części skarpy (za murkiem), w której może ona zalegać. Właściwym i łatwym do wykonania odwodnieniem jest pozostawienie w murze pustych spoin. Pozostawiamy pustą co drugą lub trzecią spoinę w pierwszej warstwie nad fundamentem. Pamiętajmy o ułożeniu hydroizolacji na betonowym fundamencie.