Dociśnięcie klejonej wykładziny

Przy mocowaniu lub przyklejaniu wykładziny podłogowej ważne jest, aby jej arkusze nie przesuwały się względem siebie. Przyciskamy je więc w wielu miejscach, najlepiej płóciennymi woreczkami wypełnionymi piaskiem. Takie obciążenie warto też stosować przy innych pracach. Konieczne będzie, gdy arkusze wykładziny układamy na zakład i przecinamy ostrym nożem celem uzyskania dokładnego styku obu części.