Kabel grzejny przy rurociągu

Elektryczne kable grzejne można stosować np. do podgrzewania zakopanych w ziemi rurociągów doprowadzających wodę. Rura i kable grzejne powinny być ułożone w warstwie drenażowej ze żwiru i od góry zabezpieczone płytami chodnikowymi lub kamiennymi. Należy przewidzieć zamontowanie rury w warstwie żwiru o grubości 20-25 cm. Konieczne jest też ułożenie na płytkach betonowych jaskrawożółtej lub jaskrawoczerwonej taśmy aluminiowej, która jednoznacznie będzie wskazywać na niebezpieczeństwo przy innych robotach ziemnych.