Murowanie nadproża łukowego

Murowanie nadproża łukowegoJednym z najlepszych i najbardziej efektownych jest łukowe nadproże z cegieł ceramicznych lub klinkierowych. Muruje się je na specjalnym przestrzennym szablonie zakotwionym do ścian bocznych obramowujących otwór. Na ruchomym szablonie kolejno muruje się cegły z obu końców układając je klinowo. Właściwe położenie każdej cegły i wielkość spoiny wyznacza się obrotową listewką przybitą w środku szablonu. Spoina pomiędzy cegłami powinna być zrównana z krawędzią listewki.