Przyrząd strugarski

Ręczne struganie czoła deski strugiem będzie niemożliwe bez zastosowania prostego przyrządu stolarskiego. Struganą deskę, opieramy o boczny opór przyrządu i wysuwamy jej czoło tak, aby strug przesuwany po przyrządzie skrawał czołową powierzchnię. Ten przyrząd strugarski, przymocowany do stołu warsztatowego dwoma ściskami śrubowymi, zabezpieczy deskę przed ruchami na bok podczas strugania. W ten sposób możemy strugać czoła zarówno prostopadłe jak i skośne.