Przyrząd do gięcia

Cienkie pręty metalowe i rurki można łatwo wyginać za pomocą prostego przyrządu wykonanego z drewnianych deseczek. Dwie mniejsze deseczki przybija się do trzeciej większej tworzącej podstawę. Pomiędzy przybijanymi deseczkami pozostawiamy szczelinę, w którą wsuwa się wyginany pręt lub rurkę. Róg jednej z deseczek powinien być zaokrąglony promieniem takim samym jak promień gięcia pręta lub lepiej promieniem nieco mniejszym, gdyż gięta rurka może sprężynować w nieznacznym stopniu.