Mierzenie średnicy

Aby średnicę cienkiego drutu zmierzyć zwykłą miarką, trzeba na gwóźdź nawinąć 10 lub 20 zwojów, zmierzyć długość tego nawinięcia i wynik podzielić przez liczbę zwojów. Otrzymany wynik będzie dokładną średnicą drutu. W ten sposób mierzymy cienkie druty o średnicy do 1,5-2 mm. Możemy również w ten sposób zmierzyć średnicę sznurka lub linki. Zawsze jednak pamiętajmy, aby drut i sznurek nawijać ściśle, jeden zwój obok drugiego, bez luzów.