Wyznaczanie kąta

Wykreślając linie prostopadłe do jednej z krawędzi na płytach i deskach warto pamiętać o prostej osadzie sprawdzającej. Kąt będzie prosty (90 stopni) wtedy, gdy przy długości boków równej wielokrotności trzech i czterech jednostek (np. 30 i 40 cm), długość przeciwprostokątnej będzie równa wielokrotności pięciu jednostek, w tym wypadku 50 cm. Wyznaczenie kąta prostego będzie tym dokładniejsze, im do mierzenia przyjmiemy dłuższe boki. Najczęściej przyjmuje się wymiary boków 30 40 cm lub ich większe wielokrotności.