Mateczniki truskawek

truskawkiMateczniki truskawek wymagają nawożenia pogłównego azotem w ilości około 100 kg czystego składnika na 1 ha. Dawkę tę najlepiej jest podzielić i stosować w trzech okresach: wczesną wiosną, na początku czerwca i w połowie lipca. W okresach niedoboru wody w glebie celowe jest nawadnianie mateczników .truskawek. Dodatkowym zabiegiem w matecznikach truskawek jest usuwanie kwiatostanów, dwukrotnie w okresie ich pojawiania się.

Dla otrzymania sadzonek całkowicie wolnych od groźnych gospodarczo chorób i szkodników konieczne jest stosowanie systematycznej selekcji negatywnej. Podczas selekcji usuwa się rośliny podejrzane o porażenie i porażone przez nicienie: węgorka truskawkowca, węgorka chryzantemowca i węgorka niszczyka oraz rośliny z objawami chorób: żółtaczki czerwcowej, werticyliozy, a także roślin zbyt słabych i obcych odmianowo. Chemiczna ochrona matecznika truskawek ograniczona jest do zapobiegania i nie dopuszczenia do porażenia roślin przez roztocza truskawkowego i przędziorka chmielowca oraz przez choroby: biała plamistość liści i mączniak prawdziwy.

Zwalczanie tych chorób należy przeprowadzać zgodnie z terminarzem ochrony plantacji truskawek.