Szczepienie roślin mostowe

Szczepienie roślin niekiedy jest wykonywane dla wzmocnienia roślin odmian szlachetnych. Do takich należy szczepienie roślin mostowe – wykonywane w wypadku wystąpienia na drzewie rozległych ran,uniemożliwiających krążenie soków; polega na dwustronnym przybiciu nad i pod raną jednorocznych pędów, przyciętych z obydwu stron, podobnie jak przy metodzie szczepienie roślin przez stosowanie. Przy wykonywaniu szczepienie roślin mostowego przed rozpoczęciem wegetacji wycina się na pniu nożem paski kory tak, aby pęd przylegał ściśle powierzchnią cięcia do drewna. Wykonując szczepienie roślin mostowe w maju, nacina się korę w kształcie litery T i wsuwa pod nią zraz. Ranę zasmarowuje się maścią sadowniczą. W celu ratowania drzew, których korzenie zostały uszkodzone przez mróz, wykonuje się wszczepianie dziczków. Polega ono na wsunięciu pod naciętą korę przyciętych wierzchołków 2…3 siewek posadzonych blisko pnia.