Rodzaje szczepienia roślin

Wyróżnia się następujące rodzaje szczepienie roślin: przez stosowanie – wykonywane na początku marca na drzewach młodych w wypadku, gdy zraz jest tej samej grubości co gałąź; polega na jednakowym, ukośnym przycięciu zraza i gałęzi oraz połączeniu ich płaszczyznami cięcia; przez stosowanie z nacięciem – wykonywane podobnie jak szczepienie roślin przez stosowanie. Nacięcie zwiększa powierzchnię styku zraza z gałęzią i umacnia łączenie; w kożuchówkę – wykonywane pod koniec kwietnia na starszych drzewach w wypadku, gdy zraz jest znacznie cieńszy od gałęzi; polega na wsunięciu ukośnie przyciętego zraza pod naciętą i rozchyloną korę gałęzi; w sarnią nóżkę – wykonywane w marcu na drzewach starszych; polega na przycięciu zraza w formę klina i dopasowaniu go do odpowiedniego nacięcia na brzegu gałęzi. Grubsze gałęzie mogą być w ten sposób szczepione kilkoma zrazami; oczkowanie, okulizacja – wykonywane w lipcu i sierpniu. Polega na wprowadzeniu tarczki z pączkiem – tzw. oczka (skrawek kory z wiórkiem drewna, pąkiem i nasadą ogonka liściowego) -pobranej z pożądanej odmiany, pod naciętą w kształcie litery T korę innego pędu. Tarczkę pobiera się w dniu okulizacji. Powinna mieć jednakową grubość na całej długości (ok. 3 cm) i być odcięta jednym pociągnięciem noża, aby powierzchnia cięcia była gładka, a pączek nie uszkodzony.