Odprowadzenie wody z rynny

rynnaJeżeli woda deszczowa z dachu nie jest odprowadzana pionowymi rynnami spustowymi, zaczepienie na odpływie długiego łańcucha zapobiegnie jej rozchlapywaniu w niepożądanych miejscach oraz zawilgacaniu cokołu budynku. Zawieszamy zwykły łańcuch używany w gospodarstwie domowym np. do wiązania zwierząt hodowlanych. Pod łańcuchem, w ziemi trzeba wykonać dół drenażowy wypełniony żwirem zmieszanym z gruntem rodzimym.