Podest przy drzewie

Obramowanie drzewa rosnącego w ogrodzie, z desek ustawionych pionowo i przykrytych węższymi deskami przybijanymi ażurowo, utworzy doskonałe i estetyczne miejsce do wypoczynku, siedzenie, czy też blat do ustawienia posiłku.Wykonujemy go z desek o grubości 2,5-3,2 cm dobrze zabezpieczonych przed korozją biologiczną preparatami impregnacyjnymi do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Do tego celu można polecić preparat o nazwie Imprex W.