Struganie wąskich płaszczyzn

Dla pewnego prowadzenia struga po wąskiej bocznej powierzchni deski zastosujmy podkładkę oporową z kawałka płyty, ściskiem przykręconą do jego boku. Zapewni prostopadłość powierzchni struganej względem bocznej. Podkładka prowadząca powinna wystawać co najmniej na 5 cm poniżej stopy struga. Im większe wysunięcie, tym bardziej dokładna prostopadłość struganej powierzchni.