Wkopywanie słupków w ziemię

Element drewniany, zakopywany końcem w ziemię, trzeba zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Można go opalić w ognisku, można pokryć preparatem bitumicznym – takim, jak stosowane na wodochronną izolację fundamentu lub dachu z pokryciem papowym. Dobre rezultaty uzyskamy, gdy koniec słupka pomalujemy roztworem rzadkiej gliny i dopiero po tym opalimy w ognisku, doprowadzając do zwęglenia powierzchni. Takie zwęglenie będzie sprzyjać głębszemu nasyceniu preparatem bitumicznym.