Dociskanie wewnętrzne

stolarski ściskZwykły stolarski ścisk śrubowy o większej długości można z powodzeniem wykorzystać do dociskania wewnętrznego – rozpierającego. Taki docisk może być potrzebny np. przy doklejaniu elementów do wewnętrznych boków szafki. Do tego celu trzeba szczękę ruchomą ścisku zsunąć z ramienia i nasunąć odwrotnie. Przy dociskaniu wierzch szczęki stałej opieramy o ściankę przeciwległą, zaś doklejany przedmiot będzie dociskany stopką szczęki ruchomej. Ten mechanizm gwarantuje bardzo silny docisk.