Toczenie czaszy na pile

Na zwykłej pilarce tarczowej można wypiłować czaszę wklęsłą. Wystarczy okrągły płaski przedmiot obracać wokół osi w. wyciętej prowadnicy, a brzeszczot piły wytnie czaszę. Wycinanie rozpoczynamy od niewielkiego wysunięcia brzeszczotu ponad powierzchnię stolika i stopniowo wysuwamy coraz wyżej. Przy tej pracy trzeba zachować szczególną ostrożność, gdyż grozi urazami rąk. Toczony przedmiot obracamy bardzo wolno wokół osi pionowej.