Szukanie drobiazgów

Przy szukaniu odpowiednich drobiazgów, np. nakrętek, przechowywanych w pojemnikach, wygodnie jest całą zawartość wysypać na rozłożoną gazetę. Po wybraniu potrzebnych łatwo będzie z niej resztę zsypać do pojemnika. Trzymana oburącz gazeta wygina się pod ciężarem przedmiotów tworząc rodzaj rynny, po której drobne przedmioty łatwo zsuną się do pojemnika nie wypadając na boki.