Poidło i topiarka

Poidło pasieczne
urządzenie do pojenia pszczół, np. pojemnik ustawiony na podwyższeniu, zaopatrzony w dolnej części w kran, z którego woda kroplami spływa na skośnie ustawioną deskę, zaopatrzoną w zygzakowato wyżłobione rowki lub przybite w podobny sposób listewki.

Topiarka
urządzenie do pozyskiwania czystego wosku z plastrów pszczelich, mateczników, zasklepów, odpadków woskowych. Wosk wytapia się pod działaniem wysokiej temperatury. W zależności od źródła energii cieplnej wyróżnia się topiarki.: słoneczne, służące do wytapiania wosku z tzw. plastrów dziewiczych (w których nigdy nie był wychowywany czerw) oraz skrawków węzy (sztucznie uformowany z czystego wosku zaczątek plastra, który umocowuje się w ramkach), parowe oraz e lektryczne – do wytapiania wosku z suszu (wybrakowane plastry, nie nadające się do dalszego użytkowania).

Transportówka
urządzenie służące do okresowego przenoszenia i przechowywania plastrów oraz do transportu rojów i rodzin pszczelich. Jest to lekka skrzynka wykonana z dykty lub płyt pilśniowych z wręgami do zawieszania ramek i przykrywą oraz odpowiednio dużym otworem zabezpieczonym siatką (w celu zapewnienia pszczołom wentylacji).

Wężyk
gumowa rurka o średnicy zewnętrznej ok. 10 mm i wewnętrznej ok. 8 mm i długości 800 mm, służąca do przesłuchiwania głosów z wnętrza ula.